การต่อ PLC MITSUBISHI กับ COMPUTER โดยผ่านสาย USB to Serial

เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ไม่มีพอร์ต RS232 ซึ่งส่วนมากจะเป็น USB Port โดยการซื้อตัวแปลง ซึ่งจะใช้รุ่น USB-SC09-FX ใช้สำหรับ PLC Mitsubishi MELSEC รุ่น FX0S/FX1S/FX1N/FX2N ใช้ได้หมด

 

เตรียมอุปกรณสำหรับเขียนโปรแกรมและทดสอบตามนี้

– คอมพิวเตอร์ที่มี USB PORT

– สาย USB to Serial USB-SC09-FX

 

– PLC MITSUBISHI

 

 

– Power Supply สำหรับ PLC มีทั้งแบบ 24V และ 220V ต้องตรวจสอบให้ดีว่า PLC ท่านใช้ไฟแบบไหน

-มัลติมิเตอร์ หากเป็นไปได้สำหรับตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อมีดังนี้

1.นำสาย  USB to Serial USB-SC09-FX  เสียบเข้ากับ USB PORT ของคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง Driver ให้เรียบร้อย หากเป็น windows 10 หากต่ออินเตอร์เน็ตอยู่มันจะค้นหาไดรเวอร์และติดตั้งให้อัตโนมัติ

 

2.ต่อแหล่งจ่ายไฟจาก POWER SUPPLY เข้าไฟเลี้ยงของ PLC (FX1S-30MT-D เป็นไฟเลี้ยง 24Vdc) ขั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบเองว่าใช้ไฟแบบไหน

3.เสียบสายอีกด้านของ USB to Serial เข้าไปยัง PLC ตามรูป

 

4.เปิด Device Manager เพื่อดูว่า PORT ที่เราเสียบนั้นเป็น COM ใด (การทดสอบนี้เป็น COM3)

 

5.เปิดโปรแกรม GXWork 2 เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อในส่วนของ Connection ดับเบิ้ลคลิกจะพบการตั้งค่าของการเชื่อมต่อดังภาพ ต้องตั้งค่าให้ตรงกับ PORT ที่ได้จาก Device Manager

6.เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Connection Test หากเชื่อมต่อสำเร็จจะขึ้นข้อความดังภาพ

7.ในส่วนของโปรแกรมรุ่นก่อนอย่าง GX Developer การตั้งค่าเชื่อมต่อให้ไปที่เมนู Online->Transfer setup ดังภาพ และทำตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ได้เลยครับ