เซ็นเซอร์คืออะไรและ การนำ Sensor ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

เซ็นเซอร์คืออะไรและ การนำ Sensor ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม เซ็นเซอร คืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรืองปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง การสัมผัส และเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้งานอุตสาหกรรมในระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถแบ่งแยกตามลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติที่ได้ดังนี้ – Limit Switch การทำงานจะอาศัยแรงกดจากภายนอกมากระทำ เช่น วางของทับที่ปุ่มกด หรือ ลูกเบี้ยวมาชนที่ปุ่มกด        – Photoelectric Sensor เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับตรวจจับการมี หรือ ไม่มีวัตถุที่เราต้องการตรวจจับ โดยอาศัยหลักการวัดปริมาณของความเข้มของแสงที่กระทบกับวัตถุและ สะท้อนกลับมายังเซ็นเซอร์ – Proximity Sensor เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ใช้สำหรับตรวจจับการมีหรือไม่มีของวัตถุโดย อาศัยหลักการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ  – ชนิดสนามแม่เหล็ก (Inductive)  – ชนิดสนามไฟฟ้า (Capacitive)   การทำงานของเซ็นเซอร์ บริเวณส่วนหัวของเซ็นเซอร์จะมีสนามแม่เหล็กซึ่งมีความถี่สูง โดยได้รับสัญญาณมาจากวงจรกาเนิดความถี่ ในกรณีที่มีวัตถุหรือชิ้นงานที่เป็นโลหะเข้ามาอยู่ในบริเวณที่สนามแม่เหล็กสามารถส่งไปถึง จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้เกิดการหน่วงออสซิลเลท (oscillate) ลดลงไป หรือบางทีอาจถึงจุดที่หยุดการออสซิลเลท และเมื่อนาเอาวัตถุนั้นออกจากบริเวณตรวจจับ วงจรกาเนิดคลื่นความถี่ก็เริ่มต้นการออสซิลเลทใหม่อีกครั้งหนึ่ง […]

การต่อ PLC MITSUBISHI กับ COMPUTER โดยผ่านสาย USB to Serial

เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ไม่มีพอร์ต RS232 ซึ่งส่วนมากจะเป็น USB Port โดยการซื้อตัวแปลง ซึ่งจะใช้รุ่น USB-SC09-FX ใช้สำหรับ PLC Mitsubishi MELSEC รุ่น FX0S/FX1S/FX1N/FX2N ใช้ได้หมด   เตรียมอุปกรณสำหรับเขียนโปรแกรมและทดสอบตามนี้ – คอมพิวเตอร์ที่มี USB PORT – สาย USB to Serial USB-SC09-FX   – PLC MITSUBISHI     – Power Supply สำหรับ PLC มีทั้งแบบ 24V และ 220V ต้องตรวจสอบให้ดีว่า PLC ท่านใช้ไฟแบบไหน -มัลติมิเตอร์ หากเป็นไปได้สำหรับตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   ขั้นตอนการเชื่อมต่อมีดังนี้ 1.นำสาย  USB to Serial USB-SC09-FX  เสียบเข้ากับ […]

PLC MITISUBISHI เลือกรุ่นไหนดี

PLC MITISUBISHI เลือกรุ่นไหนดี PLC ย่อมาจากคำว่า PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสั่งงานให้ทำงานได้โดยการโปรแกรมด้วยภาษา LADDER ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานสำหรับ PLC ทุกยี่ห้อ ซึ่งยี่ห้อ PLC ที่มีในตลาดคือ 1.PLC MITSUBISHI 2.PLC OMRON 3.PLC KEYENCE 4.PLC ALLEN BRADLEY 5.PLC NAIS 6.PLC SIEMEN 7.PLC PANASONIC   เราสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นของ PLC MITISUBISHI ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้ดังนี้ PLC MITSUBISHI มีอยู่หลายรุ่นดังต่อไปนี้ MELSEC iQ-R Series PLC MITSUBISHI รุุ่น MELSEC iQ-R Series ประกอบด้วยอุปกรณ์และ Module ต่อไปนี้ CPU  (หน่วยประมวลผล) Base Unit […]

การทำงานอินเวอร์เตอร์ไดร์ฟ

การทำงานอินเวอร์เตอร์ไดร์ฟและการนำไปใช้งาน อินเวอร์เตอร์ไดรฟ์โดยทั่วไป ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระสลับ ด้วยการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (ไฟหนึ่งเฟสหรือสามเฟส) เป็นไฟกระแสตรงโดยทำให้เรียบด้วยคาปาซิเตอร์และบางยี่ห้อใช้ DC choke แล้วผ่านวงจรพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์เพื่อแปลงเป็นกระแสสลับสามเฟสอีกครั้งหนึ่งเพื่อควบคุมมอเตอร์ วงจรของทรานซิสเตอร์ไฟฟ้าของไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กเป็นโมดูลอัจฉริยะ (Intelligent Power Module) ซึ่งเรียกว่า IPM ซึ่งรวมถึงการป้องกันตัวเองและวงจรควบคุมพื้นฐาน IPM จะแปลงไฟดีซีเป็นเอซี จึงเรียกว่า อินเวอร์เตอร์   การควบคุมอินเวอร์เตอร์ไดรว์ การควบคุมนี้เรียกว่า PWM (Pulse Width Modulation) คือไฟ DC จะถูกเปิดและปิดด้วยทรานซิสเตอร์อย่างรวดเร็วเนื่อง จากทรานซิสเตอร์สามารถควบคุมได้ทุกช่วงเวลาขั้นตอนอื่นๆจะถูกควบคุมโดยทรานซิสเตอร์ ความถี่ของการเปิดพัลส์เรียกว่า ‘Switch Frequency’ ความถี่ในการสลับมักจะอยู่ที่ประมาณ 3kHz ถึง 4kHz ดังนั้นพัลส์ที่ทำไว้สำหรับ 50Hz จะเป็น 3000/50 หรือ 60 พัลส์ต่อคลื่นไซน์หรือแต่ละเฟส เมื่อแรงดันไฟฟ้าคงที่การเหนี่ยวนำของมอเตอร์ผลลัพธ์คือการควบคุมทั้งแรงดันไฟฟ้า และความถี่ ตัว IPM ในไดรฟ์อินเวอร์เตอร์จะควบคุมแรงดันและความถี่ในแทบทุกช่วงที่การตั้งค่าพารามิเตอร์ใน VFD ซึ่งหมายความว่าเมื่อตั้งค่าไดรฟ์อินเวอร์เตอร์เราสามารถเลือกใช้มอเตอร์ 230V ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟแบบเฟสเดียว 230 […]

plc คืออะไรในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ตอนที่ 2

การโปรแกรม PLC การโปรแกรม plc ในยุคแรกจนถึงยุค 1990 จะใช้การโปรแกรมเฉพาะกิจตามจำนวนอุปกรณ์ที่โดยใช้คีย์บอร์ดที่ออกมาเพื่อการเขียนนี้โดยตรง บางโปรแกรมสามารถแสดงภาพกราฟฟิก แต่เป็นดพียงตัวอักษรง่ายๆ เพื่อแสดงแทนตัวหน้าสัมผัสขดลวดและสายไฟทั่วไป โปรแกรมจะถูกเก็บไว้ในคาสเซ็ท เพื่อสะดวกในการปริ้นออกมาเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง หลังจากมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้ว จึงสามารถแสดงกราฟฟิคที่เป็นรูปที่สามารถแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนตัวอักษรแบบเดิม สามารถเชื่อมตัวผ่านสาย USB Ethernet RS-232 RS-485 หรือ RS-422 โดยโปรแกรมสามารถดูและแก้ไข LADDER ได้เลย ในบางโปรแกรมแก้ไขโปรแกรมในแผนภาพบล็อกฟังก์ชันแผนภูมิลำดับการไหลและข้อความที่มีโครงสร้างได้ โดยทั่วไปซอฟต์แวร์จะมีฟังก์ชันสำหรับการแก้จุดบกพร่องและแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ PLC ตัวอย่างเช่น สามารถเน้นส่วนของตรรกะเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันระหว่างการทำงานหรือผ่านการจำลอง ซอฟต์แวร์จะอัปโหลดและดาวน์โหลดโปรแกรม PLC เพื่อการสำรองข้อมูลและการกู้คืน โปรแกรมจะถูกโอนจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยัง PLC ผ่านบอร์ดโปรแกรมที่เขียนโปรแกรมลงในชิปแบบถอดได้เช่น EPROM การโปรแกรม PLC เบื้องต้น ในโปรแกรม PLC หน้าสัมผัส PLC จะมี 2 แบบคือ เปิดกับปิดแบบเปิด หมายถึงหน้าสัมผัสจะเปิดอยู่เมื่อกดสวิทช์หน้าสัมผัสถึงจะปิด (NC)แบบปิด หมายถึงหน้าสัมผัสจะปิดอยู่เมื่อกดสวิช์หน้าสัมผัสจึงจะเปิด (NO) หน้าสัมผัส (contact) ใน […]

1 2