การทำงานอินเวอร์เตอร์ไดร์ฟ

การทำงานอินเวอร์เตอร์ไดร์ฟและการนำไปใช้งาน อินเวอร์เตอร์ไดรฟ์โดยทั่วไป ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระสลับ ด้วยการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (ไฟหนึ่งเฟสหรือสามเฟส) เป็นไฟกระแสตรงโดยทำให้เรียบด้วยคาปาซิเตอร์และบางยี่ห้อใช้ DC choke แล้วผ่านวงจรพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์เพื่อแปลงเป็นกระแสสลับสามเฟสอีกครั้งหนึ่งเพื่อควบคุมมอเตอร์ วงจรของทรานซิสเตอร์ไฟฟ้าของไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กเป็นโมดูลอัจฉริยะ (Intelligent Power Module) ซึ่งเรียกว่า IPM ซึ่งรวมถึงการป้องกันตัวเองและวงจรควบคุมพื้นฐาน IPM จะแปลงไฟดีซีเป็นเอซี จึงเรียกว่า อินเวอร์เตอร์   การควบคุมอินเวอร์เตอร์ไดรว์ การควบคุมนี้เรียกว่า PWM (Pulse Width Modulation) คือไฟ DC จะถูกเปิดและปิดด้วยทรานซิสเตอร์อย่างรวดเร็วเนื่อง จากทรานซิสเตอร์สามารถควบคุมได้ทุกช่วงเวลาขั้นตอนอื่นๆจะถูกควบคุมโดยทรานซิสเตอร์ ความถี่ของการเปิดพัลส์เรียกว่า ‘Switch Frequency’ ความถี่ในการสลับมักจะอยู่ที่ประมาณ 3kHz ถึง 4kHz ดังนั้นพัลส์ที่ทำไว้สำหรับ 50Hz จะเป็น 3000/50 หรือ 60 พัลส์ต่อคลื่นไซน์หรือแต่ละเฟส เมื่อแรงดันไฟฟ้าคงที่การเหนี่ยวนำของมอเตอร์ผลลัพธ์คือการควบคุมทั้งแรงดันไฟฟ้า และความถี่ ตัว IPM ในไดรฟ์อินเวอร์เตอร์จะควบคุมแรงดันและความถี่ในแทบทุกช่วงที่การตั้งค่าพารามิเตอร์ใน VFD ซึ่งหมายความว่าเมื่อตั้งค่าไดรฟ์อินเวอร์เตอร์เราสามารถเลือกใช้มอเตอร์ 230V ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟแบบเฟสเดียว 230 […]

การเลือกซื้อ INVERTER แบบปรับความถี่แบบง่าย

คู่มืออย่างง่ายในการเลือกซื้อ INVERTER แบบปรับความถี่ หากคุณต้องการซื้อ inverter แบบ Variable Frequency Drive (VFD) แบบปรับเปลี่ยนความถี่ได้ ผู้ขายอินเวอร์เตอร์ จะต้องมีคำถามกับคุณแน่นอนว่า ต้องการรุ่นไหนยี่ห้ออะไร หากคุณเป็นมือใหม่คงสับสนไม่น้อยว่าจะเลือกแบบไหนเนื่องจากมีหลายตัวแปร รวมถึงการนำไปใช้งานและระบบที่นำไปใช้ การค้นหาคอนโทรลเลอร์ VFD หรือมอเตอร์ที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากต้องมีความชำนวญสูงทีเดียว อย่างไรก็ตามเรามีเคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยในการเลือกซื้อไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ที่ถูกต้อง หวังว่าความซับซ้อนจะลดน้อยลงเมื่อคุณเข้าใจว่าคุณจะเอาไปทำอะไร ภาพรวมของ INVERTER โดยทั่วไปข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์และระบบจะช่วยให้เลือก VFD ได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลส่วนใหญ่สามารถดูได้จากป้ายมอเตอร์ (nameplate) เช่น แรงม้า (Horsepower) กระแสเมื่อใช้งานเต็มที่ (Full Load Amps FLA) แรงดันไฟฟ้า (voltage) ความเร็วรอบ (RPM) เซอร์วิสแฟกเตอร์ (Service Factor SF) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงความต้องการในการใช้งาน อย่างเช่น ประเภทโหลด (แรงบิดคงที่หรือแรงบิดผันแปร)  (Type of Load (Constant […]